มีเจริญการช่าง
โทร 02 803 4501, 081-933-0240
  • th

ฮีตเตอร์อินฟราเรด


ฮีตเตอร์อินฟราเรด

รายละเอียดสินค้า
 

 ฮีตเตอร์อินฟราเรด

ลักษณะInfrared Heater

  • เป็นการส่งผ่านความร้อนแบบแผ่รังสี ( เหมือนกับที่ดวงอาทิตย์ส่งความร้อนมายังโลก )  จึงมีประสิทธิภาพสูง ความสูญเสียต่ำ ประหยัดไฟได้ 30-50%   
  • สามารถให้ความร้อนวัตถุได้ถึงเนื้อใน จึงทำให้ประหยัดเวลาได้ 1-10 เท่า  ( การให้ความร้อนแบบการพา และการนำความร้อนจะทำให้วัตถุร้อนเฉพาะที่ผิว แล้วค่อยๆ ซึมเข้าไปเนื้อในจึงใช้เวลามาก 
  • มีขนาดเล็กกว่าฮีตเตอร์แบบทั่วๆ ไป ทำให้ประหยัดเนื้อที่
  • การติดตั้ง และการถอดเปลี่ยนเพื่อซ่อมบำรุงง่าย
  • มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากไม่มีเปลวไฟ ตัวเรือนมีความเป็นฉนวนสูง ไฟไม่รั่ว
  • ให้รังสีช่วง 3-10 µm. ซึ่งเป็นช่วงที่วัสดุเกือบทุกชนิดสามารถดูดซับรังสีได้ดี

การประยุกต์ใช้งาน

  • ใช้ในการอบแห้งต่างๆ เช่น สี, แลกเกอร์, กาว, เมล็ดพันธุ์พืช, อีพอกซี
  • ใช้กับอุตสาหกรรมพลาส